YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left( x \right) =  - 3\sqrt {1 - x} \) là:

  • A. 0
  • B. 1
  • C. -1
  • D. -3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tập xác định: \(D = ( - \infty ;1]\)

  Vì \(\sqrt {1 - x}  \ge 0 \Rightarrow f(x) \le 0,\forall x \in \mathbb{R}\)

  Vậy \(\mathop {\max }\limits_{( - \infty ;1]} f(x) = 0.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22719

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON