• Câu hỏi:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  • A. Tồn tại hình đa diện có số mặt và cạnh bằng nhau
  • B. Tồn tại hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh
  • C. Tồn tai hình đa diện có số mặt và số đỉnh bằng nhau
  • D. Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn bằng nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tứ diện là đa diện có số mặt và số đỉnh bằng nhau.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC