YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khảng định nào sau đây là đúng về đồ thị hàm số \(f\left( x \right) = {x^3} - 3{x^2} - 9x + 11.\)

  • A. Nhận \(x = 3\) là điểm cực đại
  • B. Nhận \(x = 3\) là điểm cực tiểu
  • C. Nhận \(x =  - 1\) là điểm cực tiểu
  • D. Nhận \(x = 1\) là điểm cực đại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(f'(x) = 3{x^2} - 6x - 9\)

  \(f'(x) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 3\\x =  - 1\end{array} \right.\)

  \(f''(x) = 6x - 6\)

  \(f''(3) = 12 > 0 \Rightarrow x = 3\) là điểm cực tiểu.

  \(f''( - 1) =  - 12 < 0 \Rightarrow x =  - 1\)là điểm cực đại.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 22687

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA