AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các hình thức sinh sản sau đây, hình thức nào là sinh sản vô tính ở động vật?

  1. Phân đôi.

  2. Nảy chồi.

  3. Sinh sản bằng bào tử.

  4. Phân mảnh.

  5. Trinh sản.

  • A. 1,3, 4, 5
  • B. 2, 3,4, 5
  • C. 1, 2, 4, 5
  • D. 1, 2, 3, 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật là : 1,2,4,5

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA