• Câu hỏi:

  Thành phần nào sau đây không trực tiếp tham gia vào quá trình tổng hợp protein?

  • A. tARN
  • B. mARN
  • C. ADN
  • D. Rlboxom

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADN không trực tiếp tham gia vào quá trình tổng hợp protein

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC