YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thành phần nào sau đây không trực tiếp tham gia vào quá trình tổng hợp protein?

  • A. tARN
  • B. mARN
  • C. ADN
  • D. Rlboxom

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADN không trực tiếp tham gia vào quá trình tổng hợp protein

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90319

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA