YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dấu hiệu đặc trưng để nhận biết tính trạng do gen trên NST giới tính Y quy định là

  • A.

   Được di truyền thẳng ở giới dị giao tử

  • B.

   Chỉ biểu hiện ở con cái

  • C.

   Luôn di truyền theo dòng bố

  • D. Chỉ biểu hiện ở con đực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gen trên NST Y di truyền thẳng, chỉ biểu hiện ở giới XY (giới dị giao tử)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90194

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA