YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sinh sản vô tính không thể tạo thành

  • A. Thể hợp tử
  • B. Thể giao tử
  • C. Thể bao tử
  • D. Bào tử đơn bội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sinh sản vô tính không hình thành thể hợp tử vì không có sự kết hợp của các giao tử

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90205

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA