• Câu hỏi:

  Một đoạn NST có các đoạn khác nhau sắp xếp theo trật tự ABCDEG*HKM đã bị đột biến. NST bị đột biến có trình tự ABCDCDEG*HKM. Dạng đột biến này thường làm

  • A. Tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện tính trạng
  • B. Thay đổi số nhóm gen liên kết của loài
  • C. Xuất hiện nhiều gen mới trong quần thể
  • D. Gây chết cho cơ thể mang đột biến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dạng đột biến này là lặpđoạnCDthườnglàmtănghoặcgiảmcườngđộbiểuhiệntínhtrạng. 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC