• Câu hỏi:

  Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, B : hạt trơn, b : hạt nhăn. Hai cặp gen này phân li độc lập với nhau. Phép lai nào sau đây sẽ không làm xuất hiện kiểu hình xanh, nhăn ở thế hệ sau?

  • A. Aabb x aaBb
  • B. aabb x AaBB
  • C. AaBb x Aabb
  • D. AaBb x AaBb

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiểu gen của cây có hạt xanh,nhănaabb Phép lai không tạo ra kiểu gen aabb là B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC