YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm cấu tạo nào của khí khổng thuận lợi cho quá trình đóng mở?

  • A. Mép (Vách) trong và mép ngoài của tế bào đều rất mỏng
  • B. Mép (Vách) trong của tế bào dày, mép ngoài mỏng
  • C. Mép (Vách) trong của tế bào rất mỏng, mép ngoài dày
  • D. Mép (Vách) trong và mép ngoài của tế bào đều rất dày

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khí khổng có mép trongdày,mépngoàimỏng

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90384

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA