AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vì sao trong quá trình tổng hợp ADN, trên mạch khuôn 5’ - 3’, mạch mới lại được tổng hợp ngắt quãng?

  • A. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tồng hợp mạch mới theo chiều 5’ - 3'
  • B. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tồng hợp mạch mới theo chiều 3’ -5'
  • C. Vì trên gen có các đoạn okazaki
  • D. Vì gen không liên tục có các đoạn exon xen kẽ intron

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong quá trình tổng hợp ADN, trên mạch khuôn 5’ - 3’, mạch mới lại được tổng hợp ngắt quãng vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ - 3’

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA