• Câu hỏi:

  Điểm khác biệt cơ bản giữa ứng động với hướng động là

  • A. Có nhiều tác nhân kích thích
  • B. Không liên quan đến sự phân chia tế bào
  • C. Tác nhân kích thích không định hướng
  • D. Có sự vận động vô hướng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điểm khác biệt cơ bản giữaứngđộngvớihướngđộngtácnhânkíchthíchkhôngđịnhhướng

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC