YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt cơ bản giữa ứng động với hướng động là

  • A. Có nhiều tác nhân kích thích
  • B. Không liên quan đến sự phân chia tế bào
  • C. Tác nhân kích thích không định hướng
  • D. Có sự vận động vô hướng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điểm khác biệt cơ bản giữaứngđộngvớihướngđộngtácnhânkíchthíchkhôngđịnhhướng

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90380

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA