AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các dạng đột biến sau, có bao nhiêu dạng đột biến làm thay đổi hình thái nhiễm sắc thể?

  1.Mất đoạn NST. 2. Lặp đoạn NST. 3. Đột biến gen.

  4.Đột biến lệch bội. 5. Chuyển đoạn NST không tương hỗ.

  • A. 3
  • B. 4
  • C.
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đột biến gen và đột biếnlệchbộikhônglàmthayđổihìnhtháiNST 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>