AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là

  • A. Xảy ra nhanh, khó nhận thấy
  • B. Xảy ra chậm, khó nhận thấy
  • C. Xảy ra nhanh, dễ nhận thấy
  • D. Xảy ra chậm, dễ nhận thấy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cảm ứng ở thực vật xảy ra chậm, khó nhận thấy

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA