YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Môt cá thể có kiểu gen \(\frac{{AB}}{{ab}}\frac{{DE}}{{de}}\) Nếu hoán vi gen xảy ra ở cả 2 căp NST tương đồng thì qua thụ phấn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại kiểu gen ở thế hệ sau? 

  • A. 9
  • B. 8
  • C. 4
  • D. 100

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  HVG gen ở bên bố mẹ tạo tối đa 10 kiểu gen

  Nếu có HVG ở cả 2 cặp NST, số kiểu gen tối đa ở thế hệ sau là 10x10 = 100 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90362

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA