• Câu hỏi:

  Đặc điểm nào không có ở hoocmon thực vật?

  • A. Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác
  • B. Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể
  • C. Tính chuyên hóa cao hơn nhiều so với hoocmon động vật bậc cao
  • D. Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ý không đúng với hormonethựcvậtC, tínhchuyênhoáthấp,1loạihormonenhiềutácdụng

   

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC