YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Kiểu phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà còn non có đặc điểm hình thái

  • A. Cấu tạo tương tự với con trưởng thành, nhưng khác về sinh lý
  • B. Sinh lý rất khác với con trưởng thành
  • C. Cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành
  • D. Cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phát triển qua biến thái hoàn toàn: là kiểu phát triển mà còn non có đặc điểm hình thái,sinh lý rất khác với con trưởng thành

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90225

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA