• Câu hỏi:

  Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng

  • A. Các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể
  • B. Sự di truyền các gen tồn tại trong nhân tế bào
  • C. Biến dị tổ hợp phong phú ở loài giao phối
  • D. Các gen phân li và tổ hợp trong giảm phân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC