• Câu hỏi:

  Nếu không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, phép lai AABb x aabb cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen?

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  AABb x aabb → AaBb:Aabb

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC