YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong trường hợp nào sau đây, 1 đột biến gen không thể trở thành thể đột biến?

  • A. Gen đột biến lặn trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên Y, cơ thể mang đột biến là cơ thể mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY
  • B. Gen đột biến trội
  • C. Đột biến gen lặn xuất hiện ở trạng thái đồng hợp tử
  • D. Đột biến gen lặn xuất hiện ở trạng thái dị hợp tử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thể đột biến: cơ thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình

  Đột biến gen lặn xuất hiện ở trạng thái dị hợp tử sẽ không biểu hiện ra kiểu hình

  RANDOM

Mã câu hỏi: 90311

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA