• Câu hỏi:

  Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là

  • A. Sự phân li và tổ hợp của cặp NST tương đồng trong giảm phân và thụ tinh
  • B. Sự tổ hợp của cặp NST trong thụ tinh
  • C. Sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân và thụ tinh
  • D. Sự phân li của cặp NST tương đồng trong giảm phân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quy luật phân ly nói về sựphânlyđồngđềucủacáccặpNSTtươngđồngtrongquátrìnhphânbào 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC