YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là

  • A. Sự phân li và tổ hợp của cặp NST tương đồng trong giảm phân và thụ tinh
  • B. Sự tổ hợp của cặp NST trong thụ tinh
  • C. Sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân và thụ tinh
  • D. Sự phân li của cặp NST tương đồng trong giảm phân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quy luật phân ly nói về sựphânlyđồngđềucủacáccặpNSTtươngđồngtrongquátrìnhphânbào 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90186

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA