AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tín hiệu điều hòa hoạt động gen của Operon Lac ở vi khuẩn Ecoli là

  • A. Enzim ADN polimezara
  • B. Đường lactozo
  • C. Protein ức chế
  • D. Đường mantozo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tín hiệu điều hòa hoạt độnggencủaOperonLacvikhuẩnEcoliđườnglactose

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA