• Câu hỏi:

  Để kích thích cành giâm ra rễ, người ta sử dụng thuốc kích thích ra rễ, trong các thuốc này, chất nào sau đây có vai trò chính?

  • A. Xitôkinin
  • B. Axêtylen
  • C. ABB
  • D. Auxin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để kích thích ra rễ người ta sử dụng auxin

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC