• Câu hỏi:

  Trong quần thể ngẫu phối đã cân bằng di truyền thì từ tỉ lệ kiểu hình có thể suy ra

  • A. Tần số các alen và tỉ lệ các kiểu gen
  • B. Thành phần các alen đặc trưng của quần thể
  • C. Vốn gen của quần thể
  • D. Tính ổn định của quần thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong quần thể ngẫu phối đã cân bằng di truyền thì từ tỉ lệ kiểu hình có thể suy ra tần số alen và tỷ lệ các kiểu gen

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC