• Câu hỏi:

  FSH có vai trò kích thích

  • A.

   Tế bào kẽ sản xuất tesosteron

  • B.

   Ống sinh tinh sản sinh tinh trùng

  • C.

   Tuyến yên tiết LH và GnRH

  • D.

   Phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  FSH có tác dụng kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC