AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Định luật Hacđi -Vanbec chỉ đúng trong trường hợp:

  1.Quần thể có số lượng cá thể lớn, giao phối ngẫu nhiên.

  2.Quần thể có nhiều kiểu gen, mỗi gen có nhiều alen.

  3.Các kiểu gen có sức sống và độ hữu thụ như nhau.

  4.Không phát sinh đột biến mới.

  5.Không có sự di cư và nhập cư giữa các quần thể.

  • A. 2, 3, 4, 5
  • B. 1,2, 3, 4
  • C. 1, 3, 4, 5
  • D. 1, 2 ,3 ,5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdi - Vanbec là: 1,3,4,5

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>