MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Cho các bộ phận sau:

  1.Đỉnh rễ. 2. Thân. 3. Chồi nách. 4. Chồi đỉnh. 5. Hoa. 6. Lá. Mô phân sinh đỉnh không có ở

  • A. 1,2, 3
  • B. 2, 5, 6
  • C. 1, 5, 6
  • D.  2, 3, 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mô phân sinh có ở các bộphận:Đỉnhrễ,chồinách,chồiđỉnh(MPSđỉnh),thân(MPSbên) MPS đỉnh không có ở 2,5,6

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA