AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một loài động vật có bộ NST 2n =12. Khi quan sát quá trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp NST số 2 không phân li trong kì sau I, các tế bào khác giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, khi tất cả các tế bào hoàn tất quá trình giảm phân thì số loại giao tử có 7 NST chiếm tỉ lệ

  • A. 0,25%
  • B. 2%
  • C. 0,5%
  • D. 1%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số tế bào có cặp NST số2khôngphânlychiếmtỷlệ:20:2000=1%

  Các tế bào có cặp NST số2khôngphânlytạo1/2(n-1):1/2(n+1)

  Vậy số giao tử có 7 NST0,5%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA