• Câu hỏi:

  Thụ tinh trong tiến hóa hơn thụ tinh ngoài là vì 

  • A. Không chịu ảnh hưởng của các tác nhân môi trường
  • B. Cho hiệu suất thụ tinh cao
  • C. Hạn chế tiêu tốn năng lượng
  • D. Không nhất thiết phải cần môi trường nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC