YOMEDIA
UREKA

Bài tập 57 trang 131 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 57 tr 131 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Cho bài toán: "Tam giác ABC có AB = 8, AC = 17, BC = 15 có phải là tam giác vuông không?". Bạn Tâm đã giải bài toán đó như sau:

\(\begin{array}{l} A{B^2} + A{C^2} = {8^2} + {17^2} = 64 + 289 = 353\\ B{C^2} = {15^2} = 225 \end{array}\)

Do \(353 \ne 225\) nên \(A{B^2} + A{C^2} \ne B{C^2}\)

Vậy tam giác ABC không phải là hình vuông.

Lời giải trên đúng hay sai? Nếu sai, hãy sửa cho đúng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Lời giải trên sai

Ta nhận thấy trong ba cạnh, cạnh AC lớn nhất

Ta có: \(A{C^2} = {17^2} = 289\)

\(A{B^2} + B{C^2} = {8^2} + {15^2} = 289\)

Vậy \(A{C^2} = A{B^2} + B{C^2} \Rightarrow \) Tam giác ABC vuông tại B (AC là cạnh huyền)

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 57 trang 131 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF