YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 62 trang 133 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 62 tr 133 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Đố: Người ta buộc con Cún bằng sợi dây có một đầu buộc tại điểm O làm cho con Cún cách điểm O nhiều nhất là 9m (h. 136). Con Cún có thể tới các vị trí A, B, C, D để canh giữ mảnh vườn hình chữ nhật ABCD hay không? (các kích thước như trên hình vẽ).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Để kiểm tra con Cún có thể tới các vị trí A, B, C, D canh giữ mảnh vườn hay không ta sẽ tính các đoạn OA, OB, OC, OD

- Nối OA. Áp dụng định lí Pytago trong tam giác vuông OMA, ta có: 

\(\begin{array}{l} O{A^2} = O{M^2} + M{A^2} = {3^2} + {4^2} = 9 + 16 = 25\\ \Leftrightarrow OA = 5\,\,\left( m \right)\,\, < \,\,9\left( m \right) \end{array}\)

Vậy Cún đến điểm A được

- Tương tự:

\(\begin{array}{l} O{{\rm{D}}^2} = O{M^2} + M{{\rm{D}}^2} = {3^2} + {8^2} = 9 + 64 = 73\\ \Leftrightarrow O{\rm{D}} = \sqrt {73} \,\,\left( m \right)\,\, < 9\,\,\left( m \right) \end{array}\)

Vậy Cún đến điểm D được

- Tương tự:

\(\begin{array}{l} O{C^2} = O{N^2} + N{C^2} = {8^2} + {6^2} = 64 + 36 = 100\\ \Leftrightarrow OC = 10\,\,\left( m \right)\,\, > \,\,9\left( m \right) \end{array}\)

Vậy Cún không tới điểm C được

- Tương tự:

\(\begin{array}{l} O{B^2} = O{Q^2} + Q{B^2} = {4^2} + {6^2} = 16 + 36 = 52\\ \Leftrightarrow OB = \sqrt {52} \,\,\left( m \right)\,\, < 9\,\,\left( m \right) \end{array}\)

Vậy Cún tới điểm B được

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 62 trang 133 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON