Bài tập 56 trang 131 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 56 tr 131 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:

a) 9cm, 15cm, 12cm

b) 5dm, 13dm, 12dm

c) 7m, 7m, 10m

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta so sánh bình phương của cạnh lớn nhất và tổng bình phương của hai cạnh còn lại

a) \(\begin{array}{l} {15^2} = 225;\,\,{9^2} + {12^2} = 81 + 144 = 225\\ \Rightarrow {15^2} = {9^2} + {12^2} \end{array}\)

\( \Rightarrow \) Tam giác vuông

b)\({13^2} = 169;\,\,{5^2} + {12^2} = 25 + 144 = 169 \Rightarrow {13^2} = {5^2} + {12^2}\)

\( \Rightarrow \) Tam giác vuông

c) \({10^2} = 100;\,\,{7^2} + {7^2} = 49 + 49 = 98 \Rightarrow {10^2} \ne {7^2} + {7^2}\)

\( \Rightarrow \) Tam giác này không vuông

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 56 trang 131 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ