ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 77 SGK Hình học 11

Giải bài 3 tr 77 sách GK Toán Hình lớp 11

Nêu phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Muốn chứng minh 3 điểm thẳng hàng ta chứng minh 3 điểm đó là các điểm chung của hai mặt phẳng phân biệt. Khi đó chúng ta vẽ nằm trên giao tuyến của 2 mặt phẳng đó nên thẳng hàng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 77 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1