Bài tập 3 trang 77 SGK Hình học 11

Giải bài 3 tr 77 sách GK Toán Hình lớp 11

Nêu phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng?

Gợi ý trả lời bài 3

Muốn chứng minh 3 điểm thẳng hàng ta chứng minh 3 điểm đó là các điểm chung của hai mặt phẳng phân biệt. Khi đó chúng ta vẽ nằm trên giao tuyến của 2 mặt phẳng đó nên thẳng hàng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 77 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Được đề xuất cho bạn