YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 79 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 6 trang 79 SGK Hình học 11 NC

Cho tứ diện ABCD. Gọi G và E lần lượt là trọng tâm của tam giác ABD và ABC. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. Đường thẳng GE song song với đường thẳng CD

B. Đường thẳng GE cắt đường thẳng CD

C. Hai đường thẳng GE và CD chéo nhau

D. Đường thẳng GE cắt đường thẳng AD

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 

Gọi M là trung điểm AB

Trong ΔMCD ta có : \(\frac{{MG}}{{MC}} = \frac{{ME}}{{MD}} = \frac{1}{3}\) (tính chất trọng tâm)

⇒ GE // CD 

Chọn (A).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 79 SGK Hình học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON