Bài tập 6 trang 77 SGK Hình học 11

Giải bài 6 tr 77 sách GK Toán Hình lớp 11

Phát biểu định lí Ta-let trong không gian.

Gợi ý trả lời bài 6

Ba mặt phẳng song song chắn trên 2 cát tuyến bất kỳ những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 77 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Được đề xuất cho bạn