Bài tập 8 trang 80 SGK Hình học 11

Giải bài 8 tr 80 sách GK Toán Hình lớp 11

Với giả thiết của bài tập 7, chu vi của thiết diện tính theo AM = x là:

(A)  \(x(1 + \sqrt {3)} \)                  (B) \(2x(1 + \sqrt 3 )\)

(C) \(3x(1 + \sqrt 3 )\)                    (D) Không tính được

Gợi ý trả lời bài 8

\(\begin{array}{l}AM = x \Rightarrow AB = 4x\\ \Rightarrow IC = 2x\sqrt 4 \\ \Rightarrow MN = MP = x\sqrt 3 \end{array}\)

Chu vi AMNP bằng \(2x\sqrt 3  + 2x = 2x(1 + \sqrt 3 )\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 80 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 8 trang 80 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho tứ diện ABCD cạnh a. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Qua G dựng một mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (BCD). Tìm diện tích thiết diện của (P) và tứ diện ABCD.

  • A. \(\frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4}\)
  • B. \(\frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{9}\)
  • C. \(\frac{{{a^2}\sqrt 2 }}{16}\)
  • D. \(\frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{18}\)

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Được đề xuất cho bạn