ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 80 SGK Hình học 11

Giải bài 8 tr 80 sách GK Toán Hình lớp 11

Với giả thiết của bài tập 7, chu vi của thiết diện tính theo AM = x là:

(A)  \(x(1 + \sqrt {3)} \)                  (B) \(2x(1 + \sqrt 3 )\)

(C) \(3x(1 + \sqrt 3 )\)                    (D) Không tính được

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 8

 
 

\(\begin{array}{l}AM = x \Rightarrow AB = 4x\\ \Rightarrow IC = 2x\sqrt 4 \\ \Rightarrow MN = MP = x\sqrt 3 \end{array}\)

Chu vi AMNP bằng \(2x\sqrt 3  + 2x = 2x(1 + \sqrt 3 )\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 80 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1