YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 77 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 2 trang 77 SGK Hình học 11 NC

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

a. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau

b. Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau

c. Hai mặt phẳng phân biệt không song song thì cắt nhau

d.Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau

e. Một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì cắt đường thẳng còn lại

f. Một mặt phẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì cắt đường thẳng còn lại

g. Một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì cắt mặt phẳng còn lại

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a. Sai: có thể a cắt b hoặc a chéo b

b. Sai: có thể (α) và (β) cắt nhau

c. Đúng

d. Đúng

e. Sai: có thể cắt đường thứ nhất chéo nhau với đường thứ hai

f. Đúng

g. Đúng

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 77 SGK Hình học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON