YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.55 trang 84 SBT Hình học 11

Giải bài 2.55 tr 84 SBT Hình học 11

Cho mặt phẳng (R) cắt hai mặt phẳng song song (P) và (Q) theo hai giao tuyến a và b. Khi đó, ta có

A. a và b song song hoặc trùng nhau           

B. a và b cắt nhau

C. a và b trùng nhau           

D. a và b song song

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có tính chất: "Một mặt phẳng thứ ba cắt hai mặt phẳng song song với nhau theo hai giao tuyến song song với nhau".

Chọn đáp án: D

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.55 trang 84 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1