ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12 trang 80 SGK Hình học 11

Giải bài 12 tr 80 sách GK Toán Hình lớp 11

Với giả thiết của bài tập 11, gọi N, P, Q lần lượt là giao của mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) với các đường thẳng CD, DS, SA. Tập hợp các giao điểm I của hai đường thẳng MQ và NP là

(A) Đường thẳng

(B) Nửa đường thẳng

(C) Đoạn thẳng song song với AB

(D) Tập hợp rỗng

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 12

 
 

\(\begin{array}{l}MQ \subset (SAB),\,NP\, \subset (SCD)\\ \Rightarrow I \in (SAB) \cap (SCD)\end{array}\).

⇒ Chọn đáp án C.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 12 trang 80 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1