YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.48 trang 83 SBT Hình học 11

Giải bài 2.48 tr 83 SBT Hình học 11

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác ABCD. Gọi G1 và G2 lần lượt là trọng tâm của các tam giác SBC và SCD.

a) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (AG1G2) với các mặt phẳng (ABCD) và (SCD).

b) Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (AG1G2).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

a) Gọi I, J lần lượt là trung điểm của BC, CD. Ta có IJ // G1G2 nên giao tuyến của hai mặt phẳng (AG1G2) và (ABCD) là đường thẳng d qua A và song song với IJ.

b) Gọi O = IJ ∩ AC, K = G1G2 ∩ SO, L = AK ∩ SC

LG2 cắt SD tại R, LG2 cắt SB tại Q

Ta có thiết diện là tứ giác AQLR.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.48 trang 83 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1