YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 78 SGK Hình học 11

Giải bài 2 tr 78 sách GK Toán Hình lớp 11

Nếu ba đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng và đôi một cắt nhau thì ba đường thẳng đó.

(A) Đồng quy

(B) Tạo thành tam giác;

(C) Trùng nhau

(D) Cùng song song với một mặt phẳng

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

⇒ Chọn A: Đồng quy

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 78 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1