ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 77 SGK Hình học 11

Giải bài 1 tr 77 sách GK Toán Hình lớp 11

Hãy nêu những cách xác định mặt phẳng, kí hiệu mặt phẳng.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Một mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua 3 điểm không thẳng hàng. Mặt khác qua 3 điểm A, B, C không thẳng hàng kí hiệu mp(ABC) hoặc (ABC).

Mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua một điểm và chứa một đường thẳng không qua đi điểm đó. Mặt phẳng qua A và d \((A \notin d)\).

Kí hiệu là mp(A, d) hoặc mp(d, A) hoặc (A, d) hoặc (d, A)

Mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó chứa 2 đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng a, b cắt nhau xác định một mặt phẳng và kí hiệu là mp(a, b) hoặc mp(b,a) hoặc (a, b) hoặc (b, a).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 77 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1