Bài tập 1 trang 77 SGK Hình học 11

Giải bài 1 tr 77 sách GK Toán Hình lớp 11

Hãy nêu những cách xác định mặt phẳng, kí hiệu mặt phẳng.

Gợi ý trả lời bài 1

Một mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua 3 điểm không thẳng hàng. Mặt khác qua 3 điểm A, B, C không thẳng hàng kí hiệu mp(ABC) hoặc (ABC).

Mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua một điểm và chứa một đường thẳng không qua đi điểm đó. Mặt phẳng qua A và d \((A \notin d)\).

Kí hiệu là mp(A, d) hoặc mp(d, A) hoặc (A, d) hoặc (d, A)

Mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó chứa 2 đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng a, b cắt nhau xác định một mặt phẳng và kí hiệu là mp(a, b) hoặc mp(b,a) hoặc (a, b) hoặc (b, a).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 77 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 1 trang 77 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

  • A. Hai đường thẳng chéo nhau thì chúng có điểm chung.
  • B. Hai đường thẳng không có điểm chung là hai đường thẳng song song hoặc chéo nhau.
  • C. Hai đường thẳng song song với nhau khi chúng ở trên cùng một mặt phẳng.
  • D. Khi hai đường thẳng ở trên hai mặt phẳng phân biệt thì hai đường thẳng đó chéo nhau.

Được đề xuất cho bạn