YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.70 trang 87 SBT Hình học 11

Giải bài 2.70 tr 87 SBT Hình học 11

Cho hình chóp S.ABCD với I = AB ∩ CD. Giao tuyến của (SAB) và (SCD) là

A. SB          B. SI          C. SC          D. BC

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có S ∈ (SAB) ∩ (SCD)    (1)

Mà I∈ AB ⊂(SAB) và I∈ CD ⊂(SCD) ⇒ I ∈ (SAB) ∩ (SCD)   (2)

Từ (1) và (2) suy ra (SAB) ∩ (SCD) = SI.

Chọn đáp án: B

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.70 trang 87 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1