YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 77 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 3 trang 77 SGK Hình học 11 NC

Trong các hình sau, hình nào là hình biểu diễn của một tứ diện?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Các hình a, b, d, f, g, h

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 77 SGK Hình học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1