ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 79 SGK Hình học 11

Giải bài 5 tr 79 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. E là điểm trên cạnh CD với ED = 3EC. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNE) và tứ diện ABCD là:

(A) Tam giác MNE;

(B) Tứ giác MNEF với F là điểm bất kì trên cạnh BD;

(C) Hình bình hành MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC

(D) Hình thang MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

MN // BC ⇒ MN // (BCD) ⇒ (MNE) cắt (BCD) theo giao tuyến qua E và song song với BC.

 ⇒ Chọn đáp án D

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 79 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1