RANDOM
VIDEO

Bài tập 4 trang 78 SGK Hình học 11

Giải bài 4 tr 78 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho hình bình hành ABCD. Qua A, B, C, D lần lượt vẽ bốn nửa đường thẳng Ax,By, Cz, Dt ở cùng phía đối với mặt phẳng (ABCD), song song với nhau và không nằm trong mặt phẳng (ABCD). Một mặt phẳng \((\beta )\) lần lượt cắt Ax, By, Cz và Dt tại A’, B’, C’ và D’.

a) Chứng minh mặt phẳng (Ax, By) song song với mặt phẳng (Cz, Dt)

b) Gọi \(I = AC \cap BD,J = A'C'\, \cap \,B'D'.\) Chứng minh IJ song song với AA’.

c) Cho \({\rm{AA}}' = a,BB' = b,CC' = c.\) Hãy tính DD’.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Câu a:

AB, Ax nằm trong mặt phẳng (Ax, By) lần lượt song song với CD, Dt nằm trong mp(Cz, Dt)

\( \Rightarrow \) (Ax, By) // (Cz, Dt)

Câu b:

Trong hình thang AA’C’C ta có IJ là đường trung bình

\( \Rightarrow \) IJ // AA’

Câu c:

IJ là đường trung bình của hình thang AA’C’C nên:

\({\rm{IJ}} = \frac{{{\rm{AA}}' + CC'}}{2} = \frac{{x + z}}{2}\)

Mặt khác IJ là đường trung bình của hình thang B’BDD’ nên:

\({\rm{IJ}} = \frac{{BB' + {\rm{DD}}'}}{2} \Rightarrow {\rm{DD}}' = 2IJ - BB' = x + z - y\)

Vậy \({\rm{DD}}' = x + z - y\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 78 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)