YOMEDIA

Hình Học 11 Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Một nội dung khá mới mẻ mà các em sẽ tìm hiểu ở chương 2 của môn Hình học 11 là nội dung về Đường thẳng, mặt phẳng trong không gian và quan hệ song song. Cụ thể, ở nội dung này các em sẽ biết được thế nào là hai đường thẳng song song, hai đường thẳng chéo nhau trong không gian hay các định nghĩa về đường thẳng và mặt phẳng song song, hai mặt phẳng song song. HOC247 hướng dẫn cho các em năm rõ lý thuyết, luyện tập các bài trắc nghiệm và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập SGK. Để theo dõi phần giải bài tập của bài học các em xem chi tiết theo các bài dưới đây

Chủ đề Toán 11

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF