YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.62 trang 86 SBT Hình học 11

Giải bài 2.62 tr 86 SBT Hình học 11

Cho mặt phẳng (P) và đường thẳng d ⊂ (P). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Nếu 3 điểm A, B, C cùng thuộc (P) và A, B, C thẳng hàng thì A, B, C ∈ d.

B. Nếu A ∉ d thì A ∉ (P).

C. Nếu A ∈ (P) thì A ∉ d.

D. ∀A, A ∈ d ⇒ A ∈ (P)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

+ Ta có tính chất: "Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm nằm trên đường thẳng đó đều nằm trên mặt phẳng đó".

+ Khẳng định "Nếu A ∉ d thì A ∉ (P)" là SAI vì có thể vẫn thuộc (P) nhưng không nằm trên d.

Chọn đáp án: D

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.62 trang 86 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1