YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 78 SGK Hình học 11

Giải bài 3 tr 78 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J và K lần lượt là trung điểm của AC, BC và BD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (ABD) và (IJK) là:

(A) KD

(B) KI

(C) Đường thẳng qua K và song song với AB

(D) Không có

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

IJ // AB ⇒ IJ // (ABD) ⇒ (IJK) cắt (ABD) theo giao tuyến qua K và song song với AB.

Chọn đáp án (C).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 78 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1