RANDOM
VIDEO

Bài tập 5 trang 77 SGK Hình học 11

Giải bài 5 tr 77 sách GK Toán Hình lớp 11

Nêu phương pháp chứng minh:

- Đường thẳng song song với đường thẳng.

- Đương thẳng song song với mặt phẳng.

- Mặt phẳng song song với mặt phẳng.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

* Phương pháp chứng minh đường thẳng song song với đường thẳng:

+ Chứng minh 2 đường thẳng đồng phẳng rồi áp dụng phương pháp chứng minh song song trong hình học phẳng.

+ Chứng minh hai đường thẳng đó cùng song song với đường thẳng thứ ba.

+ Áp dụng định lí về giao tuyến:

\((\alpha ) \cap (\beta ) = d,\,\,a \subset (\alpha ),\,\,b \subset \,\,(\beta ),\,a//b \Rightarrow d//a//b\)

* Phương pháp chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng:

+ Muốn chứng minh đường thẳng d song song với mặt phẳng \((\alpha )\,\,(d \in (\alpha )).\) Ta chứng minh d // a. Trong đó \(a \subset (\alpha )\).

+ Muốn chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng ta chứng minh đường thẳng nằm trên một mặt phẳng song song với mặt phẳng đã cho.

* Phương pháp chứng minh mặt phẳng song song với mặt phẳng

+ Muốn chứng minh 2 mặt phẳng song song với nhau ta chứng minh mặt phẳng này chứa 2 đường thẳng cắt nhay lần lượt song song với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng kia.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 77 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)